MOZGÁS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGEK

Pályázati lehetőség

Mozgás és Sporttevékenységek

A helyi közösségekre nagyobb hatással bíró sportesemények szervezése

KIHIRDETÉS
2024.04.16.

A pályázati felhívás elindításának időpontja. A projektek benyújtása a pályázati időszak végéig folyamatos.

HATÁRIDŐ
2024.05.01.

A projektek benyújtási határideje.
A határidő lejárta után beküldött pályázati dokumentumokat nem vesszük figyelembe.

EREDMÉNYHIRDETÉS
2024.05.08.

Az eredményhirdetés várható határideje. A beérkezett projektjavaslatok számától, azaz a kért/befogadott pontosítások számától és összetettségétől függően változhat.

 • A vissza nem térítendő támogatás maximális összege: 35 000 RON/projekt.
 • Finanszírozási intenzitás: az összes elszámolható költség 90%-a.
 • A 2024/2025-ös I. pályázati időszak rendelkezésre álló teljes összege: 85 000 RON.
 • A támogatást egy részletben, előre folyósítjuk.

A projektek benyújtásának helye és ütemezése:

 • ING Service a Közösségért Egyesület székhelye, Hajnal utca 73. szám, 1. emelet, 6. szám, Csíkszereda, Hargita megye;
 • Órarend: hétfőtől péntekig 9-14 óra.

A projektek értékelési módja:

 • Az értékelő bizottságnak jogában áll pontosításokat kérni (beleértve a benyújtottakon kívüli dokumentumokat is), ha bizonyos szempontok tisztázása érdekében azt szükségesnek tartja.
 • A pályázóknak a Támogatási kérelemben megadott e-mail címre küldött Pontosítási kérelem kézhezvételétől számított 3 munkanap áll rendelkezésükre (kivéve, ha a pontosítás jellege miatt harmadik féltől további dokumentációra van szükség). Ezekben az esetekben a határidő az említett dokumentumok/információk jellegének megfelelően kerül meghatározásra).
 • A bizottság csak egyszer ülésezik, hogy meghozza a döntést és aláírja a kiválasztási jegyzőkönyvet.

A kiválasztási eljárás eredményhirdetésének időpontja és módja:

 • Az értékelő bizottság kiválasztási jelentést készít, amelynek melléklete tartalmazza a kiválasztott projekt(ek)et.
 • Az Egyesület honlapján a kiválasztott projektek listája bemutatásra kerül (Pályázó, projekt címe/neve).
 • A pályázókat e-mailben értesítjük, amikor az eredmény felkerül az Egyesület honlapjára.

Támogatásra jogosult pályázók:

 • bármely Kovászna, Hargita és Maros megyei székhelyű természetes vagy jogi nonprofit személy, aki projektjavaslatot nyújt be.
 • A romániai Támogatási rendelet 3. cikkével összhangban: A pályázóknak természetes vagy jogi személyeknek kell lenniük, akiknek nincs vagyoni céljuk – törvény szerint létrehozott egyesületek vagy alapítványok.

Támogatható és nem támogatható tevékenységek típusai:

 • A támogatás a projektjavaslat célkitűzéseinek elérése érdekében tervezett sporttevékenységre/tevékenységekre nyújtható. A projektjavaslatban javasolt sporttevékenység(ek)hez kapcsolódó valamennyi kiadás támogatható, feltéve, hogy teljesülnek a 4. mellékletben meghatározott támogathatósági feltételek.
 • A projektjavaslatnak világosan meg kell határoznia, hogy a javasolt projekt hogyan fogja diverzifikálni a közösség kulturális tevékenységét.

Az Egyesület elérhetőségei, ahol a kérelmezők részletes tájékoztatást kaphatnak:

 • ING Service a Közösségért Egyesület, Hajnal utca 73. szám, 1. emelet, 6. szám, Csíkszereda, Hargita megye
 • Kapcsolattartó személy: Béres Zsuzsanna, Darvas Boróka
 • Telefonszám: 0749 164 067, 0751 893 622
 • E-mail cím: zsuzsa.beres@ingservice.ro, boroka.darvas@ingservice.ro

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a következőket (szkennelt/digitális formában kérjük vissza a pályázati anyagokat):

 • Anexa nr. 1. - Cerere de finanțare
 • Anexa nr. 2. - Declarație persoane juridice și fizice
 • Anexa nr. 3. - Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli
 • Certificatul de înregistrare fiscală
 • Alte documente relevante
 • Bankszámlakivonat (extras de cont).

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

 
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

a.) Anexa nr. 1. – Cerere de finanțare

b.) Anexa nr. 2. – Declarație persoane juridice și fizice

c.) Anexa nr. 3. – Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli

d.) Certificatul de înregistrare fiscală

e.) Alte documente relevante

d.) Bankszámlakivonat (extras de cont). 

 
A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok:

a.) Anexa nr. 4. – Cheltuieli eligibile și neeligibile

b.) Anexa nr. 5. – Adresa de înaintare a raportului

c.) Anexa nr. 6. – Formular pentru raportare proiect

d.) Anexa nr. 7. – Declarație de imparțialitate

e.) Anexa nr. 8. – Declarația presedintelui organizatiei sau persoană fizică beneficiar

* Ha további információkra van szükséged, kérjük olvasd el a pályázati szabályzatot!

pályázatok

Társadalmi és Kulturális Sokszínűség
Együttérzés, Segítségnyújtás
Mozgás és Sport
Ösztöndíj

Olyan művészeti és kulturális eseményeket támogatunk, amelyek felpezsdítik az erdélyi társadalom életét, kimozdítják őket a hétköznapokból és a közösségek, csoportok közötti párbeszéd fenntartásához is hozzásegítenek. Súlyos egészségügyi gondokkal küzdő gyerekek, felnőttek kezelését és fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek tanulását, készségfejlesztését is finanszírozzuk. Sporttámogatásaink révén fejleszthetjük a közösséget és előmozdíthatjuk a mozgás egészségmegőrző hatását. Ösztöndíjprogramunkkal a III. éves építőmérnöki szakos egyetemi hallgatók szakmai fejlődését támogatjuk.

Scroll to Top